Hotline: 02873030800 - Email: [email protected]
  GoSELL đa ngôn ngữ
GoSELL | Áp dụng thẻ thành viên khách hàng thân thiết trong website bán hàng

Chương trình thành viên và khách hàng thân thiết

Chương trình cấp thẻ thành viên và khách hàng thân thiết sẽ giúp giữ chân những khách hàng, biến họ trở thành khách hàng thân quen của bạn. GoSELL cho phép bạn tạo các chương trình dành cho thành viên mà trong đó mỗi một cấp bậc thành viên khác nhau sẽ sở hữu những lợi ích khác nhau.

Tạo chương trình thẻ thành viên

GoSELL sẽ cung cấp cho bạn tối đa 5 cấp bậc thành viên. Bạn có thể tự do thiết lập các chương trình khuyến mãi phù hợp cho từng bậc thành viên.

 • Cấp bậc thành viên VIP
 • Cấp bậc thành viên Vàng
 • Cấp bậc thành viên Bạc
 • Cấp bậc thành viên Đồng
 • Cấp bậc thành viên Thường
GoSELL | Áp dụng thẻ thành viên khách hàng thân thiết trong website bán hàng
GoSELL | Áp dụng thẻ thành viên khách hàng thân thiết trong website bán hàng

Xác định yêu cầu và phần thưởng cho mỗi cấp thành viên

Đối với từng cấp bậc, bạn sẽ đưa ra những yêu cầu mà khách hàng cần phải đạt được nếu muốn tăng cấp bậc. Đồng thời, bạn cũng sẽ cho họ biết những lợi ích và ưu đãi mà họ sẽ có được khi đạt được cấp bậc mới. Ví dụ:

 • Tất cả những khách hàng đã chi tiêu trên 10 triệu đồng sẽ được cấp làm thành viên VIP. Khi mua hàng, họ sẽ được giảm giá 10% cho toàn bộ đơn hàng.
 • Tất cả những khách hàng đã chi tiêu trên 8 triệu đồng sẽ được cấp làm thành viên Vàng. Khi mua hàng, họ sẽ được giảm giá 8% cho toàn bộ đơn hàng.
 • Tất cả những khách hàng đã chi tiêu trên 5 triệu đồng sẽ được cấp làm thành viên Bạc. Khi mua hàng, họ sẽ được miễn phí một sản phẩm.
 • Tất cả những khách hàng đã chi tiêu trên 1 triệu đồng sẽ được cấp làm thành viên thường. Khi mua hàng, họ sẽ nhận được email cảm ơn.