Hotline: 02873030800 - Email: [email protected]
    GoSELL đa ngôn ngữ
GoSELL | Áp dụng mã giảm giá & khuyến mãi trên website bán hàng đa kênh

Mã giảm giá và chương trình khuyến mãi

Mã giảm giá và các chương trình khuyến mãi là phương pháp hiệu quả để thúc dẩy doanh số bán hàng. GoSELL cung cấp cho bạn một công cụ hiệu quả để kiểm soát việc khách hàng sử dụng các mã này qua các kênh online lẫn offline.

Toàn quyền tùy chỉnh mã giảm giá

Bạn có thể tạo mã giảm giá theo số tiền cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm. Bạn cũng có thể giới hạn số lần sử dụng, chẳng hạn như một khách hàng chỉ có thể sử dụng một lần.

GoSELL | Toàn quyền tùy chỉnh mã giảm giá
GoSELL | Giới hạn khách hàng có thể sử dụng mã giảm giá

Giới hạn người có thể sử dụng mã giảm giá

Bạn có thể tạo mã giảm giá cho các nhóm khách hàng. Ví dụ: Dựa vào lịch sử giao dịch của khách hàng, vị trí và các điều kiện khác để mà bạn có thể tạo mã giảm giá cho đối các đối tượng khách hàng phù hợp.

Giới hạn thời gian cho mã giảm giá

Mã giảm giá có ngày bắt đầu và ngày hết hạn. Bạn có toàn quyền kiểm soát thời gian khuyến mãi.

GoSELL | Giới hạn thời gian cho mã giảm giá
GoSELL | Áp dụng mã giảm giá cho các sản phẩm / dịch vụ cụ thể

Áp dụng mã giảm giá cho các sản phẩm / dịch vụ cụ thể

Bạn có thể tạo mã giảm giá chỉ được áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hay là chỉ dành cho một nhóm nhất định.

Đặt điều kiện cho mã giảm giá

Bạn có thể tuỳ chỉnh những điều kiện mà khách hàng cần phải đáp ứng trước khi sử dụng mã giảm giá của bạn. Chẳng hạn như: số lượng đơn hàng hoặc sản phẩm cần phải đặt ít nhất là bao nhiêu.

GoSELL | Đặt điều kiện cho mã giảm giá
GoSELL | Áp dụng mã giảm giá & khuyến mãi trên website bán hàng đa kênh

Bạn quyết định nơi mã giảm giá có thể được sử dụng

Tạo những mã giảm giá mà chỉ có thể được sử dụng tại trang web, hoặc trên ứng dụng điện thoại, hay trực tiếp tại cửa hàng nhằm khuyến khích khách hàng cài đặt các ứng dụng điện thoại có thương hiệu của bạn.