Hotline: 02873030800 - Email: [email protected]
    GoSELL đa ngôn ngữ
GoSELL | Phần mềm quản lý bán hàng cho phép phân quyền nhân viên

Quản lý nhân viên

Toàn quyền quản lý nhân viên và quyền truy cập của họ. Tuỳ thuộc vào quyền truy cập được cho phép mà mỗi nhân viên có khả năng truy cập vào những tính năng nhất định trong GoSELL.

Mỗi nhân viên đều có tài khoản riêng

Tất cả nhân viên đều có tài khoản riêng và bạn có thể quản lý, cấp quyền truy cập cho từng nhân viên. Với GoSELL, bạn có thể tạo tối đa 10 tài khoản để hỗ trợ cho việc kinh doanh của mình.

GoSELL | Mỗi nhân viên đều có tài khoản riêng
GoSELL | Kiểm soát quyền truy cập các tính năng

Kiểm soát truy cập các tính năng

Bạn có thể tạo ra các quyền giới hạn chỉ quản lý mới có quyền tạo mã giảm giá. Còn đối với nhân viên, họ chỉ có thể vào xem để xử lý đơn đặt hàng chứ không có quyền tạo hoặc cập nhật mã giảm giá mới. GoSELL giúp bạn quản lý nhân viên của mình.