Quản lý đa kênh

GoSell có thể kết nối với các cửa hàng Lazada, Shopee và Beecow của bạn và đồng bộ hóa thông tin sản phẩm và đặt hàng với các nền tảng thương mại điện tử đó. Điều này cho phép bạn quản lý tất cả thông tin sản phẩm và đặt hàng trong một hệ thống. Bạn không phải tạo các sản phẩm trên nhiều hệ thống khác nhau, chỉ cần làm điều đó trên GoSell.

Đồng bộ danh mục sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử

GoSell kết nối với Lazada và Shopee. Bạn có thể nhập danh mục sản phẩm Lazada hoặc Shopee vào GoSell, đồng thời đẩy danh mục sản phẩm của GoSell sang Lazada hoặc Shopee. Điều này cho phép bạn quản lý tất cả các danh sách sản phẩm của bạn trên nhiều nền tảng ở cùng một nơi. Tự đồng bộ với Beecow.

  • Nhập danh mục sản phẩm từ Lazada và Shopee.
  • Xuất danh mục sản phẩm sang Lazada và Shopee
  • Dễ dàng thiết lập trang web GoSell và ứng dụng di động bằng cách nhập danh mục sản phẩm hiện có của bạn
  • Quản lý danh mục sản phẩm GoSell, Lazada hoặc Shopee trong bảng điều khiển quản trị viên GoSell
  • Tiết kiệm thời gian bằng cách tạo sản phẩm một lần thay vì trong mỗi nền tảng.
  • Tự đồng bộ với Beecow. Không cần phải gửi yêu cầu

Quản lý đơn hàng từ Lazada, Shopee và Beecow trong GoSell

Bạn không chỉ có thể quản lý các đơn đặt hàng từ trang web và ứng dụng di động có thương hiệu của mình, với GoSell, bạn cũng có thể quản lý các đơn đặt hàng từ Lazada, Shopee và Beecow. Tập trung quản lý đơn hàng của bạn trong một nơi và tiết kiệm thời gian và thu thập tất cả dữ liệu khách hàng từ tất cả các nguồn vào một cơ sở dữ liệu.

  • Đồng bộ các đơn đặt hàng từ Lazada và Shopee đến GoSell
  • Quản lý tất cả các đơn đặt hàng từ nhiều nền tảng – theo dõi trạng thái đơn hàng
  • Tiết kiệm thời gian. Không cần phải đăng nhập vào nhiều nền tảng để quản lý đơn hàng.
  • Kéo dữ liệu khách hàng từ nhiều nền tảng vào cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn (nếu có)