Thống kê

Mỗi doanh nghiệp cần đo lường hiệu quả kinh doanh của họ để  có thể liên tục cải thiện kết quả. GoSell cho bạn thấy các số liệu chính ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn để bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn.

GoSell cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về doanh nghiệp của bạn

Doanh nghiệp của bạn đã đạt doanh thu bao nhiêu? Vào tháng này? Tháng trước? Tình hình có đang phát triển? Với GoSell, bạn có thể đoán và biết chính xác doanh nghiệp của bạn sẽ tiến triển tốt như thế nào hoặc cần phải cải thiện những gì.

 • Thông tin liên lạc của khách hàng
 • Tổng giá trị mua hàng
 • Lịch sử đặt hàng
 • Tương tác/Lịch sử mua hàng
 • Giá trị trung bình của đơn hàng
 • Tổng số mặt hàng đã được tạo ra trong shop
 • Tổng số đơn hàng
 • Tổng doanh thu
 • Tổng số mặt hàng đã bán
 • Thống kê đặt hẹn
 • Phân loại khách hàng